Trycksvarvning

Trycksvarvning är en tillverkningsmetod med historiska anor och utfördes då hantverksmässigt. Idag är tillverkningsmetoden i allt väsentligt helt automatiserad.

Metoden kan användas för runda rotationssymetriska detaljer och lämpar sig bäst i materialtjocklekar upp till några millimeter (avgörs av materialets hårdhet, fråga oss). Eftersom materialet i denna tillverkningsteknik kan formas i flera riktningar kan t.ex. kanter vikas eller rullas i samma tempo.

Utgångsmaterialet är en plåtrondell. Plåtrondellen pressas mot formverktyget under snabb rotation. När materialet formas på verktyget reduceras successivt materialtjockleken eftersom ämnet sträcks ut över verktyget.

Ibland kan kombination av trycksvarvning och djupdragning vara den optimala produktionsmetoden för en detalj.

Vi kan trycksvarva för serieproduktion detaljer med diameter upp till Ø 800 mm, i mindre volymer ända upp till Ø 1500 mm.

Trycksvarvningens fördelar kan sammanfattas som:

  • Materialbesparande: Eftersom materialet stäcks ut vid tillverkningen.
  • Låga verktygskostnader: Eftersom verktygen blir enkla att tillverka då de normalt enbart behöver motsvara den färdiga detaljens form. Dessutom kan verktyget justeras efteråt om så krävs utan större kostnad.
  • Låga ställkostnader: Våra maskiner ställer vi snabbt om till nya detaljer då verktygsuppsättning och programframtagning normalt kan ske snabbt.
  • Korta ledtider: Eftersom verktygen är förhållandevis enkla samt att vi normalt tillverkar dom själva i våra egna verktygsmaskiner och att verktygsuppsättning och programmering är snabb kan ledtiden bli mycket kort.
  • Stor flexibilitet vid materialval: Olika material och tjocklek kan användas för trycksvarvning på ett och samma verktyg och vid samma uppsättning.
  • Låga produktionskostnader: Med minskat materialbehov, enklare verktyg, stor frihet vid materialval samt korta ställtider blir produktionskostnaden låg.
  • Idelaliskt vid prototypframtagning: Genom uppräknade fördelar är trycksvarvning oftast också den optimala metoden vid prototypframtagning och förserier.