Djupdragning

Via djupdragning, dragpressning eller hydraulpressning som det också kallas, kan vi ta fram detaljer med konstant materialtjocklek och med komplexa former. Metoden är också ett alternativ till trycksvarvning vid större seriestorlekar.

Jämfört med trycksvarvning är verktygen mer komplexa och följaktligen också dyrare och inte lika enkla att efterjustera. Cykeltiden för att tillverka en detalj är i gengäld normalt kortare jämfört med trycksvarving vilket gör djupdragning särskilt konkurrenskraftigt vid större seriestorlekar.

För vissa detaljer kan det bästa vara att kombinera djupdragning med trycksvarvning. I dessa fall efterarbetas detaljen i ett trycksvarvningstempo då radier och kanter etc. slutformas.

För exempel på produkter vi tillverkar genom dragpressning, se vårt produktgalleri.

För att ta del av övriga tjänster vi erbjuder samt hela vår maskinpark, se våra tjänster.