Excenterpressning

Vid excenterpressning kan hål och präglingar m.m. stansas i detaljer som vi normalt tagit fram genom trycksvarvning eller djupdragning.Vi innehar även utrustning för automatpressning i bandmaterial.

För exempel på produkter vi tillverkar genom excenterpressning, se vårt produktgalleri.

För att ta del av övriga tjänster vi erbjuder samt hela vår maskinpark, se våra tjänster